Prečo redukovať odpad

Kategórie
 
 
 
 
 

Prečo redukovať odpad

V súčasnej dobe je ťažké nájsť výrobky, ktoré nie sú vyrobené z plastu alebo nie sú na jedno použitie. Všimnite si, s koľkými vecami na jedno použitie prichádzate denne do kontaktu.

Niekoľko jednoduchých zmien môže znamenať významný rozdiel v množstve odpadu, ktorý vyprodukujeme. Naše hory, lesy, parky a jazerá si nezaslúžia byť posiate odpadom.

Redukcia odpadu:

  • Ovplyvňuje klimatické zmeny ako je zníženie množstva prírodných katastrof a ochrana ohrozených druhov
  • Zabraňuje znečisťovať životné prostredie pri ťažbe primárnych surovín na výrobu produktov
  • Šetrí energie
  • Znižuje emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku globálnej zmene klímy
  • Pomáha chrániť životné prostredie pre budúce generácie
  • Šetrí peniaze
  • Znižuje množstvo odpadu, ktorý bude potrebné recyklovať alebo skončí na skládke a spaľovni
  • Umožňuje použitie výrobkov v najširšom rozsahu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia